top of page
bg_home2.jpg

Cộng đồng MetaVoice

blabla_W_logo.png

Cộng đồng trực tuyến

Show

Cộng đồng nhóm

Party

Nội dung âm thanh short form

Mini

01main_01.jpg

Voice connect Anyone

Kết nối tất cả âm thanh của thế giới, mọi lúc, mọi nơi.

Nơi tất cả những tiếng nói trên thế giới gặp nhau qua những câu chuyện

logo_gradient.png
korean.jpg

​Korea

japan.jpg

Nhật Bản

vietnam.jpg

Việt Nam

taiwan.jpg

Đài loan

th.jpg

Thái Lan

Khu vực
dùng tiếng Anh

global_eng.gif

Partners

Đó là công ty đối tác tạo ra giá trị tốt nhất với blablaENM.

kakao_en.gif
logo_hyundai.png
logo_danal.png
kyobo.gif
ktb.gif
partner03_sparklabs.png
seeso.gif
Sendbird_Logo_RGB1.png
partner09_factstory.png
partner05_ibricks.png
bottom of page